Engelsiz Erişim Derneği Kişisel Web İçerik Yönetim Sistemi

Beyaz Baston ve Erişilebilirlik Festivali için geliştirdiğim kişisel web içerik yönetim sistemine aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Bu versiyonda;

  • Yazı ve duyuru ekleyebilirsiniz.
  • Yeni sayfalar oluşturabilirsiniz.
  • Yazı ve duyuruları kaldırabilir veya güncelleyebilirsiniz.
  • Yönetici bilgilerini değiştirebilirsiniz.
  • Sitenizin ana sayfasında son duyuru ve yazılara erişim imkanı.
  • Her oluşturulan sayfa için link erişim kısayolu tanımlayabilme.
  • Ziyaretçi sayacı.
  • Site detaylarını değiştirme.

Engelsiz Erişim Derneği Web İçerik Yönetim Sistemi

e-Desk Destek Scripti

e-Desk Destek Scripti

Destek portalı yazışma temelli oluşturulmuş bir destek sistemidir.

Script özellikleri aşağıdaki gibidir;

  • Portal yönetici panelinde tüm mesajları silme.
  • Portal yönetici panelinden kullanıcı ekleme ve silme.
  • Portala kayıtlı kullanıcı sayısı ve mesaj sayısını görüntüleme.
  • Teknik destek için e-posta gönderme
  • Destek portalında yazılan mesajların tarih ve saat kayıtlarının alınması.
  • e-Desk-kullanıcı giriş

    • Deneme kullanıcı adı: demo
    • Deneme şifre: demo123

    e-Desk-yönetici giriş

    • Deneme yönetici adı: admin
    • Deneme yönetici şifre: @admin@

Eğitimci destek portalı projesi

Eğitimci destek portalı projesi

Eğitimci destek portalı projesi eğitim sektöründe eğitim çalışmaları gerçekleştiren eğitimcilere yönelik bir portal projesidir.

Proje ile interaktif içeriklerle eğitim materyalleri hazırlayarak, katılımcılarla buluşturulmasına imkan tanınmaktadır.

Proje canlı test linkleri;
Erişilebilir eğitim portalı katılımcı giriş ekranı

  • Deneme kullanıcı adı: demo
  • Deneme şifre : demo123

Erişilebilir eğitim portalı eğitimci giriş

  • Eğitimci kullanıcı adı: admin
  • Eğitimci şifre : @admin@

Projeyi edinmek isteyen kurumlar veya bireysel kullanıcılar aşağıdaki bilgilerden tarafıma ulaşabilirler.
0 542 370 67 17
E-posta ile ulaşın

Görme engelliler için kütüphane ve uzaktan eğitim projesi

Görme engelli bireylere yönelik erişilebilir kütüphane yönetim sistemi

Projeye genel bakış

Görme engelli bireyler için erişilebilir formatta dijital kitap üreten vakıf ve eğitim kurumlarına yönelik geliştirilen erişilebilir kütüphane yönetim sistemi oluşturulmuştur.

Proje dijital kitapların şifreli sistemle üyelik modülleri entegre edilerek 5846 Nolu Telif Hakkı yasalarının 6. Kısım Ek11. Maddesi esasına göre sadece görme engelliler için kütüphane projesi oluşturulmasına uygun geliştirilmiştir.

Proje özellikleri

Görme engelliler için erişilebilir kütüphane yönetim sistemi aşağıdaki özellikleri içermektedir.

  1. Özelleştirilebilen üyelik modülü ve engelli raporlarının sisteme yüklenebilmesi ve yüklenen rapor ve üyelik bilgilerinin kayıt yapan kullanıcının profilinde saklanabilmesi.
  2. Oluşturulan elektronik kaynakların şifreli sistemle korunabilmesi ve kayıt olmayan kullanıcıların erişimine kapalı olması.
  3. Simantek arama tekniğiyle kaynakların aranabilmesi ve daha etkin sonuçlarla kullanıcılara sunulabilmesi.
  4. Kategorizasyon sistemi ve isteğe bağlı kategori oluşturulabilme.
  5. Tarihe göre kaynakların arşivlenebilmesi.
  6. Sisteme yüklenen dijital kitaplar konusunda web bildirimleriyle kullanıcıların bilgilendirilebilmesi.
  7. Kullanıcılara kayıt anında ve yönetici onaylı kayıt işlemleriyle ilgili e-posta bilgilendirmelerinin otomatik yapılabilmesi.
  8. Kaynakların doğrudan yüklenebilmesi veya pdf formatında portal tarafından oluşturulabilmesi.
  9. WordPress temelli geliştirilebilir olması.
  10. Uyumlu android uygulamayla birlikte sunulması.
  11. Proje kapsamında sunulan ek hizmetler
    1. Kurulum hizmetleri.
    2. Eğitim hizmetleri.
    3. Android uygulamasının sunulması.
    Proje maliyeti

    Proje kurulum, eğitim ve mobil(android) uygulama süreçleri dahil bütçe bilgisi aşağıda sunulmuştur.

    • Kurum sunucunuza altyapının kurulması ve konfigüre edilmesi: 15.000TL
    • Android tabanlı mobil uygulamasının oluşturulması: 2.000TL
    • Eğitim hizmetleri: 1.500TL

Toplam bütçe: 18.500TL

Referans çalışmalar

Akdeniz Üniversitesi Görme engelli teknolojileri eğitim ve bilgi portalı
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Destekleyici Teknolojiler eğitim ve bilgi portalı

ENGELLİ ÖĞRENCİLERİN YÜKSEKÖĞRETİM SÜRECİNDE YAŞAYABİLECEĞİ PROBLEMLER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

ENGELLİ ÖĞRENCİLERİN YÜKSEKÖĞRETİM SÜRECİNDE YAŞAYABİLECEĞİ PROBLEMLER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Türkiye’de her geçen yıl yeni bir üniversite açılmakta ve ön lisans, lisans ve lisans üstü öğrenci sayısı artmaktadır. 2018 yılı itibariyle üniversite sayısı 185’e ulaşmıştır (YÖK, 2018). Yükseköğretim kurum sayısındaki artışa karşın, engelli bireylerin yükseköğretim kurumlarına katılımlarının düşük olduğu söylenebilir. Nitekim 2016-2017 verilerine göre devlet ve vakıf üniversitelerinde 27.261’i erkek, 12756’sı kadın olmak üzere toplam 40017 engelli öğrenci öğrenime devam etmektedir (YÖK, 2018). Engelli öğrencilerin katılım oranlarının yanı sıra yükseköğretime erişim ve devam konusunda akranları ile eşit koşullarda eğitim öğretim haklarından yararlanmasına engel olan bir takım faktörler bulunmaktadır. Bu faktörler, sınavlara hazırlık ve sınavların uygulanış biçimleri ile ilişkili incelenebilir. a) Üniversite Öncesi Hazırlık ve Sınav Dönemi Liseyi tamamlama evresine yaklaşan birçok birey gibi engelli bireyler de, üniversite eğitimine devam etmek istemektedir. Ancak normal gelişim gösteren bireylere göre daha zorlu bir süreçten geçmektedirler. Görme engelli öğrenciler için Braille ya da büyük puntolu dokümanların erişiminde büyük güçlükler yaşanması, oluşturulmuş ses kayıtlarının veriminin az olması, okul dışı ek kurslarda görme engellilere uyarlamaların yapılmayışı; işitme engelli öğrencilerde ise kaynakların işitme engellinin algılamasına uygun olmaması, okul dışı kursların yetersizliği; fiziksel engelli öğrencilerin ise eğitim ortamlarının fiziksel olarak uyarlanmamış olması bu gruplardaki bireylerin üniversite sınavı maratonunda normal gelişim gösteren bireylere karşı dezavantajlı duruma düşürmektedir. Hazırlık döneminin geride bıraktıktan sonra da, engelli bireylerin karşılaştığı güçlükler sona ermemektedir. Sınavlar engelli bireylerin ihtiyaçlarına en uygun şekilde uyarlanmadığı için hazırlık sürecini yine bir engel takip etmektedir. Örneğin az gören ve büyük puntolu yazıları okuyabilen bir bireye 18 punto ya da okuyucu ile sınava girme seçenekleri sunulmaktadır. Bu anlamda bireyselleştirilmiş bir sınav uygulamasının yeterince sağlanmadığı dikkati çekmektedir. Ayrıca okuyucu ve işaretleyici ile sınava giren bireylerin görevlilerinin seçiminde de diksiyon, akıcı okuma, ses tonu gibi kriterlere dikkat edilmeden görevlendirmeler yapılabilmektedir. Böylelikle eksik ve/veya yanlış uygulamalara bir de görev alan personelin seçim kriterleri eklenmektedir. b) Yükseköğretim Süreci Üniversiteye ilk defa başlayan her birey, bir alışma ve adaptasyon süreci yaşamaktadır. Bu süreç engelli öğrenciler için biraz daha karmaşık bir hal almaktadır. Konaklama, ulaşım, okulu tanıma, sosyalleşme arkadaş çevresi edinme, gibi alanlarda uyum ve erişim problemleri yaşamaktadırlar. Akademik anlamda ise ders materyallerine ulaşım, görsel derslerde anlama, ölçme ve değerlendirme de ise sınavların engelli öğrenciye uygun uyarlamalarla gerçekleştirilmemesi, işaret dili ile iletişim kurma, sunum ve/veya ders anlatımının sağlanmaması gibi yetersizliklerle karşılaşılmaktadır. Sosyal alanda ise engelli öğrenciler etkinliklerden gerek haberdar olmaları gerekse sosyal etkinliğe katılımları ve erişim noktasında güçlükler yaşamaktadırlar. Bu konuda akademik ve idari personelin uyarlamalara yönelik bilgi gereksinimi olduğu düşünülmektedir. UYARLAMALAR Yükseköğretime giriş ve eğitim sürecindeki problemlerin yanı sıra, bu problemlere karşılık çözümlerden bahsetmekte mümkündür. Engelli bireylere uygun ortamların ve materyallerin sağlanması durumunda başarılı birer öğrenci olabilecekleri birçok örnekle bilinmektedir. Bu uygun ortam ve materyallerin sunulmasına ise “uyarlama” denilmektedir. Uyarlamaları ise üç ana başlıkta toplamak mümkündür. a) Fiziksel Uyarlamalar Kampüs içerisindeki tüm mimari ve ulaşım düzeninin engelli bireyleri de kapsayacak şekilde uyarlanmasını içermektedir. Bunlara örnek olarak; asansör seslendirmeleri, rampalar, kol bastonu ile hareket eden bireyler için rampa ve merdivenlere destek trabzanları, görme engelliler için hissedilebilir yüzey sarı çizgiler, tekerlekli sandalyeye uygun sınıf, kütüphane ve yemekhane masaları, kütüphane içerisinde Braille alfabeli kitaplar, ekran okuyucu yazılımları yüklü bilgisayarlar, kitapların taranıp ekran okuyucu tarafından okunabilecek hale getirilmesi imkanının sunulması gibi uyarlamalar örnek olarak sunulabilir. b) Sosyal Uyarlamalar Özel gereksinimli üniversite öğrencilerinin başlangıçta yaşadığı en büyük problemlerden birisi de sosyalleşme problemidir. Bu problemin ortadan kalkmasına en çok katkı sağlayabilecek etkinliklerden biri ”oryantasyon süreci’ dir. Öğrenciye okulun fiziki tüm imkanlarını tanıtmak, bunarı nasıl kullanabileceği hakkında yol göstermek, engelsiz öğrenci birimi ile iletişim kurmasını sağlamak, bölümündeki danışman hocasıyla tanıştırmak gibi eylemler, öğrencinin okula ve okul yaşamına adaptasyonunu artıracaktır. Bunların dışında kolaylıkla ulaşılabilir ve iletişimi güçlü bir engelsiz birim dizayn etmek önemlidir. Ayrıca engelli öğrencilerin yetenekleri ve ilgilerine göre kulüp aktivitelerinde yer ve rol almaları konusunda da rehberlik edilebilir. c) Akademik Uyarlamalar Yukarda bahsedilen tüm bu uyarlamaların ardından engelli öğrencilere dezavantajlı olduğu alana göre uygun ders ve sınav uyarlamalarının sağlanması gerekmektedir. Ders kitap ve materyallerinin öğrenciye ders öncesi sunulması, ders içerisindeki görsellerin betimlenmesi, uygulamalı derslerde engelli öğrenciye eşlik edilmesi, ödevlerin öğrencinin engel durumuna uygun olarak ses kaydı gibi hazırlayabilme imkanının sağlanması, işaret dili tercümanı desteğinin sağlanması, derste ses kaydı alabilme iznin verilmesi, sınavların öğrencinin engeline uygun biçimde fırsat eşitliği sağlayan bir uyarlama ile yapılması akademik uyarlamalara örnek olarak sunulabilir. Tüm bu uyarlamalar sistematik, yasal ve hak temelli olmalıdır. Bu ise “uyarlama mektubu” sistemi ile mümkündür. Her öğrenci için bireysel görüşmeler ile hazırlanan uyarlama mektuplarında öğrencinin tüm akademik ihtiyaçları açıkça yazılmalı ve çözümleri belirtilmelidir. Alınacak ses kayıtları ve paylaşılacak dokümanlar için hem öğrenciyi hem de öğreticiyi koruyacak taahhütnameler öğrenciye imzalatılmalıdır. Hazırlanan uyarlama mektupları öğrencinin bölümüne kapalı zarf içerisinde gizlilik esasına dayanarak gönderilmelidir. Gönderilen mektuplar öğrencinin ders aldığı tüm hocalara imza karşılığı iletilmeli ve imza föyleri engelsiz birim dosyasında saklanmalıdır.

Hazırlayan:

  • Dr. Nilay KAYHAN
  • (HKU Engelsiz Birim Koordinatörü)

  • Destekleyici Teknolojiler Eğitmeni/Yardımcı Teknolojiler Ofisi Koordinatörü: Sarper ARIKAN Akdeniz Üniversitesi
  • Dumlupınar Üniversitesi Engelsiz Öğrenci Birim Koordinatörü(Şube Müdürü)
  • Ali Osman Altınay

  • Yasir Sinan İŞLER (HKU Engelsiz Birim Personeli)
  • Merve DURDU (HKU Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık Bölümü 3. sınıf)
  • Yasemin BANKİR HKU Psikoloji Bölümü 3. sınıf
    2018

İstatistik verileri Yükseköğretim Bilgi Yönetimi Sistemi Engelli Öğrenci İstatistikleri Bölümünden alınmıştır.

https://istatistik.yok.gov.tr/